Cookiebeleid

Dit Cookiebeleid ("Cookiebeleid") verschaft u de informatie die u nodig hebt om te begrijpen hoe wij uw informatie verzamelen, gebruiken en delen wanneer u de website van SEDE BENELUX en een van haar pagina's bezoekt - bijvoorbeeld: www.sede.veolia.be (hierna "deze site" of "onze site" genoemd).

"Cookie Consent Management Solution" betekent het Didomi cookie management platform.

Cookies" betekent de cookies waarnaar wordt verwezen in de artikelen 2 en 3 hieronder.

"Wij" betekent SEDE BENELUX (Rue Camille Hubert 3, 5032 Gembloux) en het bedrijf waarnaar wordt verwezen in artikel 1, al naargelang het geval, handelend in haar hoedanigheid van uitgever ("de Uitgever").

"Derde" betekent een andere persoon dan u of wij.

"Gebruiker" betekent bezoekers of gebruikers van de Website.

"GDPR" betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Dit Cookiebeleid kan te allen tijde worden bijgewerkt, met name in het geval van wijzigingen in de toepasselijke regelgeving.

Ons Privacybeleid kan worden geraadpleegd op onze site en geeft u meer details over de volgende hoofdinformatie:

Welke gegevens worden verwerkt door Veolia en voor welke doeleinden.
Beveiliging en gegevensoverdracht buiten de Europese Unie.
Wat uw rechten zijn onder de GDPR en hoe u deze kunt uitoefenen.

De gebruiksvoorwaarden ("Legal Notice") van onze website kunnen ook online worden geraadpleegd.

1. Wie zijn wij en hoe beheren wij onze website?

Wij beheren onze website rechtstreeks of via onze dienstverlener/agentschap, die verantwoordelijk is voor het webmasteren van de inhoud, namelijk : The Right Move SRL, Chaussée de Marche 496 Box 13, B-5101 Erpent.

Het type cookies dat wij gebruiken en hun respectievelijke doeleinden worden hieronder beschreven.

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gelezen of opgeslagen op uw computer, tablet of mobiele telefoon wanneer u een website bezoekt. Cookies zorgen ervoor dat de website u en uw gebruik van de site bij elk bezoek onthoudt.

3. Welke cookies gebruiken we?

3.1 - Strikt noodzakelijke cookies - Altijd geactiveerd

Strikt noodzakelijke cookies worden alleen gebruikt om de toegang tot de website mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en kunnen niet worden gedeactiveerd in onze systemen. Ze worden over het algemeen alleen ingesteld als reactie op door u uitgevoerde handelingen die gelijkstaan aan een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat u erop wordt geattendeerd, maar sommige delen van de site zullen dan niet functioneren. Voor deze cookies is geen voorafgaande toestemming van de Gebruiker nodig, aangezien ze geen persoonlijke gegevens opslaan.

3.2 - Marketing cookies - Altijd uitgeschakeld, afhankelijk van toestemming

Marketingcookies worden gebruikt om:

  • de prestaties van de website te meten
  • navigatieproblemen te detecteren
  • de inhoud te organiseren anonieme informatie te verzamelen en door te geven om te begrijpen hoe Gebruikers
  • die hiervoor toestemming hebben gegeven omgaan met hun website (bezochte secties en inhoud, afgelegde weg door de site) om bezoekersstatistieken op te stellen en eventuele fouten op te sporen.

Deze cookies maken het ook mogelijk om de informatie op de site te identificeren die het meest interessant is voor de Gebruiker, om de site aan te passen aan de Gebruiker en de relevantie van berichten die naar de Gebruiker kunnen worden gestuurd.

De gegevens die door deze cookies worden gegenereerd hebben betrekking op :

  • uw bezoeken aan de website ;
  • uw IP-adres om te bepalen uit welke stad de verbinding afkomstig is.
     

3.3 - Voorkeurscookies - Altijd gedeactiveerd met toestemming

Voorkeurcookies stellen onze website in staat om u toegang te geven tot gepersonaliseerde inhoud of om reclame te richten op basis van uw toestemming.

De Uitgever kan ook gebruik maken van bepaalde diensten die worden aangeboden door sites van derden om Gebruikers in staat te stellen de inhoud van de site te delen op hun sociale netwerken of om de accounts van SEDE BENELUX te volgen op sociale netwerken. Deze omvatten de deelknop (LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook en Instagram), lijsten van tweets (Twitter/X) en video's gepubliceerd op de Site (YouTube).

De bovengenoemde cookies voor sociale netwerken worden beheerd door de uitgever van de sociale netwerksite. De Gebruiker wordt geadviseerd het cookiebeheerbeleid van de bovengenoemde sociale netwerken op de betreffende websites te lezen: 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 
Twitter: https://help.twitter.com/fr/rules-and-policies/twitter-cookies  
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=fr  
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/  
Instagram: https://fr-fr.facebook.com/help/instagram/155833707900388 

Als u hiermee instemt, kunnen deze derden uw surfgegevens verzamelen en de via hun cookies verzamelde gegevens gebruiken voor doeleinden die zij hebben bepaald in overeenstemming met hun eigen privacybeschermingsbeleid.

4. Inventaris van cookies

Hieronder kunt u onze inventaris van cookies raadplegen:

Noodzakelijke cookies

LeverancierDomeinCookie GebruikDuur
New Relicnr-data.netJSESSIONIDHostingbewaking door New Relicsessie
Cloudflare.veolia.comcf_clearance
__cfruid
Cloudflare beveiligingstoken12 maanden
sessie
Didomi.veolia.comdidomi_token
didomi_token
euconsent
euconsent
Bevestigen dat er een beslissing is genomen met betrekking tot cookies
Details geven over de categorieën cookies die worden geaccepteerd en geweigerd.
6 maanden
sessie
sessie
sessie
Beyable Analyticssede.veolia.be_bey_idCNIL-conforme analyses (Frankrijk)13 maanden

 

Marketing- en voorkeurscookies

LeverancierDomeinCookieGebruik Duur
Youtubeyoutube.comLAST_RESULT_ENTRY_KEY
LogsDatabaseV2:{id}
__sak
__sak
TESTCOOKIESENABLED
VISITOR_INFO1_LIVE
YSC
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY
YtIdbMeta#databases#undefined
yt.innertube::nextId
yt.innertube::requests
Advertentiegerichte cookies/activering van de Youtube-functie om video's op de site af te spelen.sessie
sessie
sessie
sessie
0 dag
6 maanden
sessie
sessie
sessie
sessie
sessie
Twitter, Inc.syndication.twitter.comRichHistory
syndication.twitter.com_/i/jot
Twitter marketing cookie: deze cookie wordt door Twitter op de site geplaatst om de Twitter feed in de site te integreren..sessie
sessie


5. Wat is de maximale duur van cookies

5.1 Bewaartermijn cookies

Cookies mogen maximaal dertien (13) maanden worden bewaard vanaf de datum van toestemming van de Gebruiker. De bewaartermijnen voor elke cookie worden hierboven beschreven.

5.2 Bewaartermijn voor via cookies verzamelde informatie

Wanneer de cookie vervalt, worden de gegevens die via deze cookie zijn verzameld, verwijderd of geanonimiseerd, afhankelijk van de aard van de cookie.

De via cookies verzamelde informatie wordt door de Uitgever maximaal 25 maanden bewaard.

6. Hoe kunt u cookies beheren en verwijderen?

6.1 Beheersoplossing voor cookietoestemming

Strikt noodzakelijke cookies kunnen niet worden verwijderd of gedeactiveerd. De technische functionaliteit van onze website is afhankelijk van deze cookies. De beheertool voor cookietoestemming die we gebruiken, kan geen cookies blokkeren van websites van derden die aan onze website zijn gekoppeld, omdat we deze websites technisch niet kunnen beheren.

Met uitzondering van de hierboven genoemde "strikt noodzakelijke cookies", die niet kunnen worden gedeactiveerd, is voor het plaatsen van alle andere soorten cookies voorafgaande toestemming van de Gebruiker vereist.

Onze oplossing voor het beheer van toestemming voor cookies kan worden gebruikt om uw cookievoorkeuren te personaliseren. Deze tool registreert in realtime wanneer uw cookievoorkeuren worden gewijzigd en vraagt eenmaal per jaar of om de 6 maanden om toestemming, zodat Gebruikers op de hoogte blijven van wijzigingen in onze cookiemelding.

Met behulp van onze oplossing voor het beheer van cookietoestemmingen kunt u beslissen of u cookies voor publieksmeting, statistische cookies of cookies voor het delen met derde partijen en sociale netwerken op uw terminal wilt plaatsen wanneer u onze website bezoekt.  U kunt cookies ook verwijderen of blokkeren.

Wanneer de Gebruiker de website voor het eerst bezoekt, wordt een cookie-informatiebanner weergegeven. De Gebruiker kan dan via de informatiebanner de installatie van cookies accepteren/activeren of weigeren/deactiveren door de daarvoor bestemde vakjes aan te vinken/uit te vinken. Met uitzondering van het vakje voor "strikt noodzakelijke cookies" zijn de andere vakjes standaard uitgeschakeld. Elke deactivering impliceert de weigering van de cookies in kwestie.

Door verder te surfen op de site of door op een element van de site te klikken, valideert de Gebruiker de installatie van cookies volgens de standaardinstellingen.

Als de Gebruiker de opslag van cookies op zijn terminal accepteert, worden de cookies die zijn geïntegreerd in de pagina's en inhoud die hij heeft geraadpleegd tijdelijk opgeslagen in een speciale ruimte op zijn terminal. Ze kunnen alleen door de afzender worden gelezen.

Het weigeren van cookies die niet strikt noodzakelijk zijn, kan niet leiden tot beperkte toegang tot onze website.

De keuzes van de Gebruiker (toestemming of weigering) met betrekking tot cookies worden gedurende een periode van 6 maanden bewaard. Na deze periode wordt de keuze van de Gebruiker opnieuw gevraagd bij een nieuw bezoek aan deze site.

Gebruikers kunnen op elk moment hun toestemming intrekken of hun keuzes met betrekking tot cookies wijzigen door te klikken op de link "Mijn cookies beheren" die toegankelijk is op alle pagina's van de Site.

6.2 De internetbrowser

Om cookies via uw browser te deactiveren, volgt u de instructies die zich meestal in het menu "Help", "Extra" of "Bewerken" van uw browser bevinden. Houd er rekening mee dat het deactiveren van een cookie of een categorie cookies de cookie niet uit uw browser verwijdert. Hieronder vindt u instructies voor het beheren van cookies voor de meest gebruikte browsers op de speciale website van de uitgever:

Safari :
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-sfri11471/mac 

Microsoft :
https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d 

Google Chrome :
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en&co=GENIE.Platform%3DAndroid 

Mozilla Firefox :
https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies 

Waarschuwing:

Uw beslissing om cookies te accepteren of te weigeren is zelf gebaseerd op een of meer cookies. Als u de door onze site geïntegreerde cookies verwijdert, weet Veolia niet meer wat u hebt besloten en moet u de volgende keer dat u een van onze sites bezoekt, uw keuze opnieuw maken. U moet uw keuze ook herhalen als u andere browsers of andere apparatuur gebruikt, zoals een tablet of smartphone.

7. Hoe kunt u meer informatie verkrijgen of uw rechten uitoefenen?

7.1 Door rechtstreeks contact op te nemen met SEDE BENELUX

Voor interne cookies die door onze website worden geïnstalleerd en waarvoor wij de initiator zijn, nodigt Veolia Gebruikers uit om te schrijven naar: [email protected]

Om uw rechten uit te oefenen met betrekking tot gegevens die rechtstreeks door ons zijn verzameld, moet u contact opnemen met onze DPO.

7.2 Door rechtstreeks contact op te nemen met de verzenders van derden

Voor cookies die door onze site worden geïnstalleerd, maar afkomstig zijn van derden, nodigt SEDE BENELUX Gebruikers uit om rechtstreeks contact op te nemen met de uitgevers via hun websites om informatie te verkrijgen over hun cookies.

Om uw rechten uit te oefenen met betrekking tot gegevens die worden verzameld via cookies van derden of voor vragen over de verwerking ervan, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de desbetreffende uitgever.

7.3 Voor meer informatie kunt u ook de website van de CNIL raadplegen:

https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceur