Ophaling en volledig beheer van uw afval

De ophaling en logistieke functie van SEDE BENELUX is van cruciaal belang voor het succes van haar klantopdrachten binnen het veelzijdige aanbod. Deze functie staat in voor de ophaling van het afval op de sites van de producent, volgens de frequentie en noden van de fabriek of de klant, om indien nodig de opslag en vervolgens het transport naar de plaats van verwerking en/of landbouwkundige valorisatie te verzekeren.
ramassage et enlèvement des déchets par SEDE BENELUX

De ophaling en logistieke functie van SEDE BENELUX verenigt dagelijks de kwaliteitsnormen van de producent met die van de transportwereld.

De voordelen voor de producent

Kiezen voor SEDE BENELUX is kiezen voor het comfort van een gegarandeerde inzameling van effluenten met een logistieke partner die het hele jaar door beschikbaar is en ook bij technische moeilijkheden in het fabrieksleven.

De voordelen voor de landbouwer

SEDE BENELUX kan het transport naar het veld onder alle weersomstandigheden, in zomer en winter, verzekeren met een vrachtvoertuig dat aangepast is aan het terrein en de omstandigheden. SEDE BENELUX maakt een afspraak met de landbouwer om het perceel te controleren waar de leveringen moeten worden uitgevoerd.

SEDE BENELUX zorgt ook voor de veiligheid van de omgeving (vooral in termen van schone toegangswegen) en het respect voor milieubeperkingen (afstand tot de buurtbewoners, tot de stroomgebieden, tot de waterlopen, ...). Over het algemeen zal SEDE BENELUX beroep doen op dezelfde chauffeur, om de kwaliteit van de service te waarborgen dankzij de vertrouwdheid met de omgeving. En als er zich uitzonderlijke problemen voordoen, is een SEDE BENELUX-medewerker beschikbaar om oplossingen te vinden.

SEDE BENELUX biedt landbouwers ook de kans om compost op te halen, met traceerbaarheid vanuit zijn composteercentra.

Traceerbaarheid van begin tot eind voor de volledige naleving van de regelgeving die van toepassing is

De opvolging en traceerbaarheid van de getransporteerde stoffen worden continu end-to-end uitgevoerd. Alles is gecodeerd in de SUIVRA-software die de documenten genereert en zorgt voor traceerbaarheid van begin tot eind: datum, plaats van ophaling, contact, bestemming, verantwoordelijke voor het transport en de lading. SUIVRA zorgt ook voor de opvolging van de loten en de analyses.

De uitgevoerde tests maken het mogelijk om, indien nodig, in de landbouwvalorisatie de tonnages per hectare aan te passen in het geval van landbouwspreiding. Deze zelfde monitoring wordt ook uitgevoerd door SEDE BENELUX  bij de export van afvalstoffen, met voorafgaande dispatching naar de betrokken autoriteiten, vervolgens met het beheer van documenten en de terugzending van documenten voor het oversteken van de grenzen.

SEDE BENELUX maakt er een erezaak van om de regelgeving te respecteren, in het voordeel van de producent, de verwerkingscentra en de landbouwers in geval van agrarische valorisatie van het slib.

Veelzijdig aanbod
Detailanalyse door een ervaren studiebureau op het vlak van verwerkingsoplossingen voor industrieel en stedelijk afval
Oplossingen
Vind oplossingen om bijproducten afkomstig uit zuiverings- en industrieel slib te valoriseren in de landbouw
Oplossingen
Ontdek de diensten van SEDE BENELUX op het vlak van afvalwaterzuivering, het drinkbaar maken van water en compostering van groenafval
Oplossingen
Ontdek onze ophalings-, verwerkings- en valorisatie-oplossingen voor afval afkomstig van elk type industriële activiteit

Ophaling in functie van de opslagcapaciteit van de producent, afhankelijk van de grootte van zijn containers, het soort inzameling en de productie.

Desgevallend met on-site opslag of on-site dehydratatie.

Met de benodigde logistieke ondersteuning en apparatuur, bijvoorbeeld voor het legen van grote waterbekkens

Met inachtneming van de bij de producent geldende normen: snelheid van de voertuigen op locatie, evacuatieroosters, enz.,

Met aangepast vrachtvoertuig:

oplegger, containertruck met of zonder aanhangwagen, tractor met of zonder tankwagen, tankwagens of stofzuigers (voor fabrieksreiniging), loopvloer, ...

Met een garantie op ophaling door SEDE BENELUX, dat voor de verwerkingslocaties zal kiezen in functie van bijvoorbeeld de kwaliteit van het slib,

De producent voorzien van de nodige hulp om uitzonderlijke technische problemen met het slib in de fabriek op te lossen (bijvoorbeeld door over te schakelen op een vloeibaar effluent).