Privacybeleid

Om informatie te kunnen verstrekken en te communiceren over haar activiteiten en die van haar groep, maakt Veolia NV gebruik van een geautomatiseerde verwerking die bedoeld is om contact te kunnen opnemen met mensen die daarom vragen en hun niet-commerciële communicatie te bezorgen (met name een nieuwsbrief), die valt onder de verantwoordelijkheid van de Communicatiedirecteur van de groep.

Daartoe verzamelt en verwerkt Veolia NV de volgende persoonlijke gegevens over u (familienaam, voornaam, post- en e-mailadressen, telefoonnummer).
Uw persoonlijke gegevens worden bewaard voor de duur van uw abonnement; ze zijn bedoeld voor Veolia NV of haar groepsentiteiten.

Door het registratieformulier in te vullen, stemt u ermee in dat uw gegevens op deze manier worden verzameld en verwerkt.

Veolia NV informeert u dat u beschikt over een recht van toegang en wijziging, indien er overdraagbaarheid is, evenals een recht om te worden vergeten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om legitieme redenen en het recht om algemene en specifieke richtlijnen te definiëren na uw overlijden.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]