Déshydrater pour réduire le volume des boues

Wat ook de grootte van uw zuiveringsstation is, het is mogelijk om de volumes te verminderen en de waaier aan valorisatie-oplossingen voor slib te verbreden door het voorafgaandelijk te dehydrateren.
Déshydratation et enlèvement des boues en stations d’épuration

Naar gelang de noden van zijn klanten, kan SEDE BENELUX mobiele of speciale dehydratatie-eenheden verhuren en bedienen.

Met mobiele eenheden, persfilters of centrifuges, komen onze ploegen tussen op directe vraag van de productiesites.

Dehydratatie op de productiesite

Dankzij de dehydratatie is het mogelijk om het volume van het slib te verkleinen alvorens het weg te halen uit de productiesite.

Dit procédé is van toepassing op de volgende categorieën van bijproducten: 

 • Zuiveringsslib
 • Industriële bijproducten (voedingsindustrie)
 • Mineraal slib
 • Slib uit droogbekkens

Om u te helpen stelt SEDE BENELUX een ruim aanbod aan diensten voor:

 • Een technisch-economische analyse van de situatie van de klant en zijn slib

 • De uitvoering van analyses en tests op het vloeibaar slib

 • De aansluiting en inwerkingstelling van het materiaal ter plaatse

 • De levering van reagentia

 • De ontwatering zelf

 • Het later in het proces afvoeren en valoriseren van het ontwaterd slib

Veelzijdig aanbod
Detailanalyse door een ervaren studiebureau op het vlak van verwerkingsoplossingen voor industrieel en stedelijk afval

Verhuur van dehydratatie-units

Talrijke factoren beïnvloeden de hoeveelheid slib die geproduceerd wordt door industriële units of stedelijke zuiveringsstations.  Hun dehydratatie kan problematisch worden, op een specifiek moment of gedurende langere tijd. 

SEDE BENELUX stelt diensten voor die zijn aangepast aan elk individueel geval om een oplossing te bieden in afwachting van een permanente installatie of om bestaande installaties aan te vullen. 

Identificatie van de noden en keuze voor de aangepaste dehydratatie-instrumenten

Op basis van laboratoriumtesten (vlokvorming, filtreerbaarheid van het slib, de opnamesnelheid, enz.), wordt een technisch-economische studie voorgesteld om de noden te preciseren en de installatie te dimensioneren in functie van wat er al aanwezig is. 

In deze strategie van tijdelijke verhuring, omvatten de diensten van SEDE BENELUX:

 • De expertise van de bestaande instrumenten en de analyse van de noden door ons studiebureau

 • De dimensionering van de installatie

 • Een kostenraming van de oplossing (investering en gebruik)

 • De proeven in het laboratorium

 • De installering en de terbeschikkingstelling van de uitrusting en hun inwerkingstelling

 • De uitbesteding van de exploitatie

Desgevallend kan SEDE BENELUX ook huurovereenkomsten met aankoopoptie aanbieden.

Déshydratation et enlèvement des boues en stations d’épuration
Déshydratation et enlèvement des boues en stations d’épuration

Voorafgaandelijke dehydratatie van vloeibaar slib: uw voordelen

Na de realisatie van talrijke installaties voor de dehydratatie van slib, of ze nu definitief of tijdelijk zijn, bediend worden door de klant of door onze ploegen, kunnen wij bogen op een lange ervaring in het stroomopwaarts en stroomafwaarts beheer van slib afkomstig uit industrieën of stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Kiezen voor SEDE BENELUX om de dehydratatie van uw slib te ontwerpen, te installeren en/of uit te voeren, is kiezen voor de zekerheid van een afvalbeheer dat beantwoordt aan uw verwachtingen, met meerdere ploegen op het terrein en een uitgebreid netwerk om vervolgens het slib af te voeren en de bijproducten te valoriseren.