Verwerking en valorisatie van afval voor de industrie

Talrijke bedrijven uit verschillende industriële sectoren maken al gebruik van onze brede waaier aan gepersonaliseerde oplossingen om hun afval te valoriseren.
Traitement des déchets pour tout type d’activité industrielle

Het veelzijdige aanbod van SEDE BENELUX omvat de ophaling en de afvoer van vloeibaar en/of vast afval na een eventuele voorbehandeling, inclusief verschillende oplossingen voor de afvoer en/of valorisatie, met name via de landbouw.

In elk geval bieden onze ploegen de nodige ondersteuning aan industriëlen door het proces volledig in handen te nemen. U geniet dan van specifieke oplossingen naar gelang uw sectoriële of milieukenmerken, met volledig respect voor de van kracht zijnde reglementering, de regels op de traceerbaarheid en de ecologische good practices.

Oplossingen voor afvalverwerking voor elk type industriële activiteit

De afvalstoffen die door de industrie worden geproduceerd bestaan vaak uit zuiveringsslib.

SEDE BENELUX kan het slib dat wordt gegenereerd in het zuiveringsstation van uw industriële site zowel in vloeibare als vaste vorm verwerken. In voorkomend geval kan SEDE BENELUX zorgen voor de dehydratatie van de producten ter plaatse, volgens de configuratie van de industriële site.

Aangepaste oplossingen voor onthardingsslib

In de chemische industrie zorgt SEDE BENELUX voor de afvoer en de valorisatie van ongevaarlijk afval.

Als industrie uit de chemische sector, de metallurgie of meer algemeen, als u stoom gebruikt in uw proces van omzetting of productie van zuiver water, kan u een volledige service genieten voor de behandeling van het onthardingsslib dat wordt gegenereerd door dit type installatie.

In de meerderheid van de gevallen, wordt het onthardingsslib ter plaatse ontwaterd en vervolgens afgevoerd door SEDE BENELUX om vervolgens gevaloriseerd te worden in de landbouwsector, dankzij de landbouwkundige waarde van dit slib, dat rijk is aan kalksteen.

Valorisatie van afval in de textielindustrie en wasserijen

In de textielindustrie, de leerlooierij en meer in het algemeen de wasserijen, komen onze ploegen tussen voor het beheer van het gebruikt water en het slib, die meestal in grote volumes worden gegenereerd.

Naar gelang de intrinsieke kwaliteit van de bijproducten (bijvoorbeeld in functie van het gehalte kleurstoffen) die moeten worden afgevoerd en gevaloriseerd, stelt SEDE BENELUX meerdere oplossingen voor, waaronder de landbouwkundige valorisatie en de verbranding.

Valorisatie van afval uit de voedingsindustrie en van drankenproducenten

Het afval dat wordt geproduceerd door de voedingsindustrie en de drankenproducenten bestaat meestal uit zuiveringsslib dat volledig ten laste wordt genomen door onze ploegen

Valorisatie van afval uit de hout- en papierindustrie

SEDE BENELUX biedt aan papierproducenten gespecialiseerde oplossingen voor het schuim en het slib die gegenereerd worden door de productie van papierpulp en papier zelf.

Valorisatie van afval uit de bouw- en steenindustrie

In de meerderheid van de gevallen zijn deze bijproducten een belangrijke bron voor kalk en kunnen ze gemakkelijk een valorisatie in de landbouwsector vinden, dankzij hun landbouwkundige waarde.

SEDE BENELUX zorgt voor alles:

Onze ploegen beheren uw reglementair dossier en de toelatingen, en evenzeer het beheer van de stalen en analyses

De logistiek en de ophaling, met of zonder voorbehandeling van de afvalstroom voor de afvoer

De behandeling, valorisatie of afvoer van afval

De traceerbaarheid van begin tot eind

En het volledige administratief beheer

Oplossingen
Ontdek onze verwerkings- en valorisatie-oplossingen voor afval uit de voedingsindustrie en van drankenproducenten
Oplossingen
Ontdek onze oplossingen voor de verwerking en valorisatie van afval voor de hout- en papierindustrie
Oplossingen
Ontdek onze oplossingen voor de verwerking en valorisatie van afval voor de bouw-, steen- of marmerindusctrie

Een veelvoudig aanbod voor verschillende mogelijkheden

Dankzij het ruime palet aan verwerkingsoplossingen, zowel op het vlak van vernietiging als valorisatie, kan SEDE BENELUX aan de voedingsindustrie en aan de drankenproducenten voorstellen om hun afval te verwerken in functie van hun noden.

De belangrijkste kanalen binnen deze sector zijn de volgende: landbouwkundige valorisatie van organisch slib, biomethanisatie, compostering of verbranding.

Voor elke klant neemt SEDE BENELUX stalen van de verschillende de afvalstromen om na analyse oplossingen te kunnen voorstellen die een grotere rendabiliteit en  vertrouwelijkheid beogen, of die mikken op ecologische en milieu-aspecten.

Meer info ?

Ga in zee met SEDE BENELUX om industrieel afval en bijproducten af te voeren

Meer dan 25 jaar ervaring in België

Een expertiseveld dat gevarieerd is en aangepast aan uw noden

Gegarandeerde afvoer van uw afval

Op regelmatige basis, op aanvraag en/of uitzonderlijk

100% verzekerde conformiteit

Wij waken erover elke van kracht zijnde reglementering te respecteren

Oplossingen op maat

Onze ploegen passen zich aan aan de noden en processen van de productiesite