Volledige en gedetailleerde opvolging van landbouwkundige spreiding

De landbouwkundige valorisatie van industriële en stedelijke bijproducten vereist de verzameling van een geheel aan gegevens gedurende het hele recyclageproces. Dit is een reglementaire en gezondheidsvereiste die de beste kwaliteit voor uw bemesting garandeert.
suivi complet des épandages agricoles

SEDE BENELUX maakt er een erezaak van met de landbouwers en industriëlen die klant zijn bij hen al hun reglementaire expertise te delen, zodat enkel oplossingen worden ingezet die volledig conform zijn met de uiteenlopende facetten van de wetgeving.

Onze landbouwploegen op het terrein werken in permanent overleg samen met talrijke landbouwers. Ze zorgen voor de landbouwkundige opvolging van de verspreidingen met de hulp van spreidingsplannen, een spreidingsregister en regelmatige landbouwkundige balansen. 

Een traceringsgarantie van begin tot eind

Met de SUIVRA-software beschikt SEDE BENELUX over zijn eigen geïntegreerde software voor het beheer van de recyclagekanalen. De SUIVRA-software is georganiseerd rond de noties product, landbouwkundige exploitatie en verspreiding.

We kunnen dus instaan voor een kwantitatieve en kwalitatieve opvolging per perceel, inclusief lotbeheer. Onze ploegen kunnen ook spreidingsverslagen opstellen, naast analytische balansen gedurende de hele landbouwkundige recyclage van het bijproduct, en garanderen u zo een integrale opvolging van de loten bijproducten zoals ze werden verspreid, perceel per perceel.

De grote functionaliteiten en kenmerken van de SUIVRA-software

SUIVRA staat toe om elk kanaal te organiseren, van het beheer van de verwerkings- en productie-eenheden tot de stakeholders. De logistiek is geïntegreerd in de software om het beheer van bestellingen, het charteren naar alle soorten opslag en naar de verwerkingslocaties (verbrandingsoven, cementfabriek, composteringsplatform of biomethanisatie-eenheid) te traceren. SUIVRA registreert en volgt ook alle leveringen.

Analytische opvolging

Onze software voert een nauwkeurige analytische opvolging van de producten uit en legt daarbij de analyseresultaten vast met in het bijzonder alle agronomische parameters, de metaalachtige sporenelementen evenals de organische spoorverbindingen en micro-organismen.

Bodemopvolging

Bodemmonitoring is uiteraard geïntegreerd, inclusief de resultaten van de bodemanalyses vóór verspreiding en mestadvies. Vervolgens worden alle verspreidingen opgeslagen en gedurende meerdere jaren opgevolgd. Agronomische monitoring wordt dus op lange termijn uitgevoerd.

Reglementaire opvolging

Ten slotte beheert SUIVRA de reglementaire opvolging van het kanaal, van begin tot eind, inclusief het afdrukken van de documenten die nodig zijn in de relatie met de administratie, de industriëlen en de boeren, in het bijzonder de traceringsdocumenten (luiken 1 en 2), het overzicht van de ontvangers en de opvolging van verspreiding.

Andere voordelen van ons opvolgingsinstrument

  • Voor alle kanalen: vloeibare, halfvaste, vaste producten en compost

  • Een zelfde database: voor al uw producten, met een onbeperkt aantal landbouwkundige exploitaties

  • Een geografisch informatiesysteem: (SUIVRASIG) visualisering, op een cartografische achtergrond van de percelen en de verspreidingen (op het niveau van de exploitatie of de gemeente, bijvoorbeeld)

  • Een garantie voor vertrouwen en traceerbaarheid: antwoorden die zijn aangepast aan de reglementaire vereisten die van kracht zijn voor de verschillende betrokken instanties

Waarom werken met SEDE BENELUX en SUIVRA voor de verspreiding over uw percelen

SEDE BENELUX biedt aan zijn klanten, in het bijzonder de landbouwers, een zeer kwalitatieve end-to-end opvolging van de landbouwkundige valorisatie van bijproducten van stedelijk en industrieel slib.

Zo verzekert u zich van de kwaliteit en de meerwaarde van de gekochte producten, wetende dat de reglementaire opvolging van het kanaal perfect conform is op de verschillende betrokken reglementeringsniveaus.

De bodem goedkoper bemesten kan immers niet ten koste gaan van de reglementering.

logiciel suivra pour le suivi des épandages

Bemest uw bodem tegen een lagere prijs

Meer dan 25 jaar ervaring in België

Een expertiseveld dat gevarieerd is en aangepast aan uw noden

Gegarandeerde afvoer van uw afval

Met regelmatige stromen, op aanvraag en/of uitzonderlijk

100% verzekerde conformiteit

Wij waken erover elke van kracht zijnde reglementering te respecteren

Oplossingen op maat

Onze ploegen passen zich aan aan de noden en processen van de productiesite