De geschiedenis van SEDE

SEDE BENELUX maakt deel uit van de Groupe Veolia. Onze vennootschap is, al zo goed als van bij de oprichting in 1993, gevestigd in het Parc Scientifique des Isnes (Crealys, dichtbij Gembloux).

In het begin waren onze teams gespecialiseerd in de landbouwkundige recyclage van industriële (minerale) en stedelijke bijproducten (zuiveringsslib).

Geconfronteerd met de uitdaging om ook andere afvalstoffen te verwerken, in verschillende vormen (vloeistoffen – halfvaste en vaste substanties), zoals bijvoorbeeld compost, organisch afval, andere zuiveringsafvalstoffen zoals zand, vet en zeefafval, drong de noodzaak zich op om ook andere verwerkings- en afvoeroplossingen aan te bieden.

Wist u dat…?
De software waarmee de verspreidingen worden opgevolgd, SUIVRA (Software voor Reglementaire en Agronomische opvolging) telt op dit moment meer dan 3.000 landbouwers voor een verspreidingsoppervlakte van meer dan 75.000 hectare voor landbouwkundige valorisatie.

Afvalverwerking, compostering en landbouwkundige valorisatie 

Ons doel is om aan onze industriële klanten en aan overheden sterke engagementen aan te bieden op het vlak van de afvoer en valorisatie van hun afval.

Om dit te kunnen doen, beschikt SEDE BENELUX over een coherent geheel van oplossingen voor landbouwkundige valorisatie, compostering, biomethanisatie, ontwatering, verbranding en verdroging van verschillende bijproducten:

zuiveringsslib, compost, industriële bijproducten en bioafval zoals afgekeurde voedingsmiddelen, fruit en groenten en voedingsafval.

Een rijke ervaring opgebouwd doorheen een lange geschiedenis 

Bij zijn ontstaan investeerde SEDE BENELUX eerst in de compostering van groenafval, via de oprichting van twee behandelingscentra: 

  • de site HAINAUT COMPOST in Ghlin in 1998, met een oppervlakte van 2,3 ha en een capaciteit van 25.000 ton groenafval/jaar 
  • de site SAMBRE COMPOST in Farciennes in 2006 met een oppervlakte van 3,5 ha en een capaciteit van 35.000 ton groenafval/jaar

In 2003 werd het “privé” aandeelhouderschap van SEDE Benelux grotendeels overgenomen door het moederbedrijf, SEDE ENVIRONNEMENT, dat inzet op een politiek van veelzijdig afvalbeheer.

Tussen 2002 en 2005, was SEDE BENELUX ook al deze weg ingeslagen via de afvoer van afvalproducten (zeefafval, vetten en verschillende soorten slib) via het zuiveringsstation van WEGNEZ (Intercommunale AIDE in de provincie Luik).

In 2007 werd een partnerschapscontract getekend met een cementfabrikant voor de thermische verwerking van stedelijk zuiveringsslib. Sindsdien werd het partnerschap met de cementfabrikanten verstevigd door de overname van de vennootschap GAV, bestaand uit experten op het vlak van de verwerking in de cementfabrieken. Zo nam ook onze verwerkingscapaciteit toe, niet alleen in volume maar ook geografisch. 

Vervolgens werden grensoverschrijdende competenties ontwikkeld en konden nieuwe oplossingen gelanceerd worden die onze producenten ten goede komen. 

Vandaag beschikt het geheel van de activiteiten van SEDE BENELUX over het ISO 9001:2015 certificaat. De composteringssites uitgebaat door SEDE BENELUX beschikken over het ISO 14001:2015 certificaat.

Veelzijdig aanbod
Detailanalyse door een ervaren studiebureau op het vlak van verwerkingsoplossingen voor industrieel en stedelijk afval

De nieuwe competenties verrijken ons expertiseveld 

Mettertijd heeft SEDE BENELUX ook een expertise ontwikkeld op het vlak van slib afkomstig van drinkwaterproducenten, in verschillende regio’s in België, met de revalorisatie van slib geproduceerd tijdens het proces van het drinkbaar maken van water

SEDE BENELUX heeft partnerschappen opgericht voor biomethanisatie-oplossingen in Vlaanderen en daarna ook in Wallonië​​​​​​​.

SEDE ENVIRONNEMENT heeft haar eigen installatie voor biomethanisatie gebouwd in Frankrijk (Artois Méthanisation, in het departement van de Pas-de-Calais). Op die manier konden interne competenties worden ontwikkeld voor de uitbating van dit type installatie en zo kon SEDE BENELUX ook ervaring en competenties verwerven in de valorisatie van digestaten. 

In 2018 verhuisden de kantoren van SEDE BENELUX in Vlaanderen van Kruibeke naar Temse, waar ze meer ruimte en comfort konden bieden aan het team en de klanten.

Enkele sleutelcijfers over SEDE BENELUX

25 jaar ervaring

Twee vestigingen: Gembloux en Temse en een geografische aanwezigheid in heel België en het Groothertogdom Luxemburg

15 ingenieurs en technici

250.000 ton bijproducten uit de voedingsindustrie

20.000 ton kalksteenbijproducten

3.000+ landbouwkundige exploitaties 

geregistreerd in de SUIVRA software

75.000+ hectare percelen

geregistreerd in de SUIVRA software

130.000 ton stedelijk slib

50.000 ton compost

30.000 ton organische bijproducten

17 M € omzet