Voedingsindustrie en drankenproducenten

Talrijke bedrijven in de voedingsindustrie en drankenproducenten maken gebruik van onze ruime waaier aan gepersonaliseerde oplossingen om hun afval te valoriseren.
Traitement des déchets pour l’industrie alimentaire et les producteurs de boissons

L’Het veelzijdige aanbod van SEDE BENELUX omvat de ophaling en de afvoer van vloeibare en/of vaste afvalstoffen na een eventuele voorbehandeling, om ze vervolgens door te sturen naar sites voor valorisatie van afval.

In elk geval ondersteunen onze ploegen voedingsindustrieën en drankenproducenten door het hele proces in handen te nemen en garanties te bieden voor de afvoer van het afval. U geniet dan van specifieke oplossingen naar gelang uw sectoriële of milieukenmerken, met volledig respect voor de van kracht zijnde reglementering, de regels op de traceerbaarheid en de ecologische good practices.

Oplossingen voor afvalverwerking voor de voedingsindustrie en drankenproducenten

Afvalstoffen die door de voedingsindustrie worden geproduceerd, bestaan meestal uit zuiveringsslib.

SEDE BENELUX kan zich ontfermen over het slib dat wordt gegenereerd door het zuiveringsstation van de industriële site, in vloeibare of vaste vorm, na dehydratatie. Desgevallend kan SEDE BENELUX de dehydratatie ter plaatse voor zijn rekening nemen, in functie van de configuratie van de industriële site.

Oplossingen voor de verwerking van afval voor de vleesindustrie en slachthuizen

SEDE BENELUX biedt aan de slachthuissector gespecialiseerde oplossingen voor stercorantiemiddelen en andere effluenten van slachthuizen. Over het algemeen gaat het om meerdere afvalstromen die door slachthuizen worden gegenereerd en die tegelijkertijd aangepakt moeten worden.

Hygiënisatie van vlees- en slachthuisafval

Onze ploegen kunnen deze afvalstoffen verwarmen op hoge temperatuur, gedurende een zekere tijd, zodat eventuele ziektekiemen in dit dierlijke afval volledig worden vernietigd.

SEDE BENELUX zorgt voor alles:

Onze ploegen beheren uw reglementair dossier en de toelatingen, en evenzeer het beheer van de stalen en analyses

De logistiek en de ophaling, met of zonder voorbehandeling van de afvalstroom voor de afvoer

De behandeling, valorisatie of afvoer van afval

De traceerbaarheid van begin tot eind

Een veelzijdig aanbod voor meerdere industriële sectoren

SEDE BENELUX komt tussen in de verwerking en valorisatie van afval in verschillende sectoren van de voedingsindustrie: koekjesfabrikanten, industriële bakkerijen, productie van confituur of charcuterie, …

Dankzij het ruime palet aan verwerkingsoplossingen, zowel op het vlak van vernietiging als van valorisatie, kan SEDE BENELUX aan de voedingsindustrie en aan de drankenproducenten voorstellen om hun afval te verwerken in functie van hun noden.

Een veelzijdig aanbod voor een ruimere keuze op het vlak van vernietiging of valorisatie

De belangrijkste kanalen in deze industriële sector zijn de volgende: landbouwkundige valorisatie van organisch afval, biomethanisatie, compostering of verbranding.

Voor elke klant neemt SEDE BENELUX stalen van de verschillende afvalstromen om na analyse oplossingen te kunnen voorstellen die een grotere rendabiliteit en  vertrouwelijkheid beogen, of die mikken op ecologische en milieu-aspecten.

Oplossingen
Ontdek onze ophalings-, verwerkings- en valorisatie-oplossingen voor afval afkomstig van elk type industriële activiteit

Doe een beroep op SEDE BENELUX voor de afvoer van afval uit de voedings- en drankenindustrie

Meer dan 25 jaar ervaring in België

Een expertiseveld dat gevarieerd is en aangepast aan uw noden

Gegarandeerde afvoer van uw afval

Op regelmatige basis, op aanvraag en/of uitzonderlijk

100% verzekerde conformiteit

Wij waken erover elke van kracht zijnde reglementering te respecteren

Oplossingen op maat

Onze ploegen passen zich aan aan de noden en processen van de productiesite