Bouw-, steen- of marmerindustrie

Talrijke bedrijven uit de bouw-, steen- of marmerindustrie maken al gebruik van onze brede waaier aan gepersonaliseerde oplossingen om hun productie-afval te valoriseren.
Traitement des déchets pour l’industrie de la construction, de la pierre ou du marbre

Het veelzijdige aanbod van SEDE BENELUX omvat de ophaling en de afvoer van vloeibaar en/of vast afval na een eventuele voorbehandeling, om ze vervolgens door te sturen naar sites voor valorisatie van afval.

In elk geval ondersteunen onze ploegen bouwindustrieën zoals de uwe, door het proces volledig in handen te nemen, inclusief echte afvoergaranties. U kunt dus gebruik maken van specifieke oplossingen in functies van uw sectoriële of mileukundige kenmerken, met het volledige respect van de van kracht zijnde reglementering, de regels op traceerbaarheid en de ecologische good practices.

Oplossingen voor de verwerking van afval voor de bouw-, steen- of marmerindustrie

De effluenten geproduceerd door de bouwindustrie bestaan over het algemeen uit zuiveringsslib.

SEDE BENELUX kan zich ontfermen over het slib dat wordt gegenereerd door het zuiveringsstation in vloeibare of vaste vorm, na dehydratatie. Desgevallend kan SEDE BENELUX zorgen voor de dehydratatie ter plaatse, in functie van de configuratie van de industriële site.

Aangepaste oplossingen voor steengroeves en de productie van bouwmaterialen

SEDE BENELUX biedt aan industriëlen uit de sector van steen, marmer en bepaalde andere bouwmaterialen gespecialiseerde oplossingen aan voor het slib dat wordt gegenereerd door steengroeves of industriële sites voor de versnijding van steen en marmer of de productie van bepaalde materialen.  

In de meerderheid van de gevallen vormen deze bijproducten een belangrijke kalkbron en kunnen ze worden gevaloriseerd in de landbouw, dankzij hun onmiddellijke landbouwkundige waarde. Voor bepaalde industriële sites op het snijpunt van steen en chemie, kan een specifieke verwerking en valorisatie worden gerealiseerd.

SEDE BENELUX zorgt voor alles:

Onze ploegen beheren uw reglementair dossier en de toelatingen, en evenzeer het beheer van de stalen

De logistiek en de ophaling, met of zonder voorbehandeling van de afvalstroom voor de afvoer

De verwerking, valorisatie of afvoer van afval

De traceerbaarheid van begin tot eind

Een veelzijdig aanbod voor een grotere keuze op het vlak van vernietiging of valorisatie

Voor de industrie van steen, marmer en de productie van bouwmaterialen, is het belangrijkste kanaal dat van de landbouwkundige valorisatie van afval met een hoge graad aan kalksteen en magnesium.

Voor elke klant neemt SEDE BENELUX stalen van de verschillende de afvalstromen om na analyse oplossingen te kunnen voorstellen die een grotere rendabiliteit en  vertrouwelijkheid beogen, of die mikken op ecologische en milieu-aspecten.

Oplossingen
Ontdek onze ophalings-, verwerkings- en valorisatie-oplossingen voor afval afkomstig van elk type industriële activiteit

Doe een beroep op SEDE BENELUX voor de afvoer van afval uit de bouwindustrie

Plus de 25 ans d’expérience en Belgique

Un champ d’expertises variées et adaptées à vos besoins

Gegarandeerde afvoer van uw afval

Met regelmatige stromen, op aanvraag en/of uitzonderlijk

100% verzekerde conformiteit

Wij waken erover elke van kracht zijnde reglementering te respecteren

Oplossingen op maat

Onze ploegen passen zich aan aan de noden en processen van de productiesite