Hout- en papierindustrie

Talrijke bedrijven uit de hout- of papierindustrie maken al gebruik van onze brede waaier aan gepersonaliseerde oplossingen om hun productie-afval te valoriseren.
Traitement des déchets pour l’industrie du bois et du papier

Het veelzijdige aanbod van SEDE BENELUX omvat de ophaling en de afvoer van vloeibaar en/of vast afval na een eventuele voorbehandeling, om ze vervolgens door te sturen naar sites voor valorisatie van afval.

In elk geval ondersteunen onze ploegen hout-, papierpulp- en papierindustrieën zoals de uwe, door het proces volledig in handen te nemen, inclusief echte afvoergaranties. U kunt dus gebruik maken van specifieke oplossingen in functies van uw sectoriële of mileukundige kenmerken, met het volledige respect van de van kracht zijnde reglementering, de regels op traceerbaarheid en de ecologische good practices.

Oplossingen voor afvalverwerking voor de hout- en papierindustrie

De effluenten die worden geproduceerd door de hout- en papierindustrie bestaan meestal uit schuim en zuiveringsslib.

SEDE BENELUX kan zich ontfermen over het slib dat wordt gegenereerd door het zuiveringsstation in vloeibare of vaste vorm, na dehydratatie. Desgevallend kan SEDE BENELUX zorgen voor de dehydratatie ter plaatse, in functie van de configuratie van de industriële site.

Aangepaste oplossingen voor papierfabrikanten

SEDE BENELUX biedt aan papierfabrikanten gespecialiseerde oplossingen voor het schuim en slib dat wordt gegenereerd door de productie van papierpulp en papier. In de meerderheid van de gevallen kunnen deze organische bijproducten gevaloriseerd worden in de landbouwsector, dankzij hun landbouwkundige waarde.

Vernietiging en/of valorisatie van calciumcarbonaat

Bijproducten zoals calciumcarbonaat, geproduceerd door de ketelruimtes of stoomgroepen (ontharding en onthardingsslib) kunnen ook upstream een kanaal vinden naar de landbouw dankzij hun landbouwkundige waarde.

In het geval van kachels kan SEDE BENELUX zich ook ontfermen over de overblijvende as, met toepassing in de civiele techniek (wegenaanleg) maar ook voor compostering.

SEDE BENELUX zorgt voor alles:

Onze ploegen beheren uw reglementair dossier en de toelatingen, en evenzeer het beheer van de stalen

De logistiek en de ophaling, met of zonder voorbehandeling van de afvalstroom voor de afvoer

De verwerking, valorisatie of afvoer van afval

De traceerbaarheid van begin tot eind

Een aangepast aanbod voor de houtindustrie

SEDE BENELUX komt eveneens tussen in het beheer van onbehandeld houtafval. Dit wordt gevaloriseerd via compostering om biomassa te generen (biomassaketels) en zo dus een elektriciteitsbron te vormen.

De as van biomassaketels heeft ook een zekere agronomische waarde. Op dit moment doorlopen nieuwe oplossingen voor landbouwkundige verspreiding van een mengeling van compost en biomassa-as een goedkeuringsprocedure.

Een veelzijdig aanbod voor een ruimere keuze op het vlak van vernietiging of valorisatie

De belangrijkste kanalen in de hout-, papierpulp- en papierindustrie zijn de volgende: landbouwkundige valorisatie van organisch afval, biomethanisatie, compostering of biomassa.

Voor elke klant neemt SEDE BENELUX stalen van de verschillende de afvalstromen om na analyse oplossingen te kunnen voorstellen die een grotere rendabiliteit en  vertrouwelijkheid beogen, of die mikken op ecologische en milieu-aspecten.

Oplossingen
Ontdek onze ophalings-, verwerkings- en valorisatie-oplossingen voor afval afkomstig van elk type industriële activiteit

Doe een beroep op SEDE BENELUX voor de afvoer van afval uit de hout- en papierindustrie

Meer dan 25 jaar ervaring in België

Een expertiseveld dat gevarieerd is en aangepast aan uw noden

Gegarandeerde afvoer van uw afval

Op regelmatige basis, op aanvraag en/of uitzonderlijk

100% verzekerde conformiteit

Wij waken erover elke van kracht zijnde reglementering te respecteren

Oplossingen op maat

Onze ploegen passen zich aan aan de noden en processen van de productiesite