Thermische afvalverwerking in de afvalindustrie

Dankzij partnerschappen met cementfabrieken kan SEDE BENELUX aan slibproducenten een alternatieve oplossing aanbieden naast de verwerking door compostering of biomethanisatie.
Traitement thermique des déchets dans l’industrie cimentière

De cementindustrie gebruikt al tientallen jaren zogenaamde primaire vervangingsgrondstoffen. Deze verschaffen de noodzakelijke elementen voor de productie van cement en spelen zowel een rol in de samenstelling van het cement als van klinker.

De productie van cement bestaat in de verhitting op hoge temperatuur (+/- 1450°C) van de verbrijzelde materialen, die voornamelijk bestaan uit kalksteen, silica, aluminium en ijzeroxide om klinker te vormen, die vervolgens gemengd wordt met gips om er cement van te maken.

Valorisatie van slib in de cementindustrie

Na massief gebruik van steenkool als energiebron, gebruikt men nu andere vervangingsbrandstoffen met een gelijkaardige thermische energie. Deze brandstoffen zijn met name gebruikte olie, versleten banden, plastiek, dierenmeel, zuiveringsslib, …

Hun belang neemt alleen maar toe en ze bieden verschillende voordelen voor het milieu:

  • Een besparking op primaire, niet-hernieuwbare grondstoffen (kalksteen uit steengroeves bijvoorbeeld),

  • Een vermindering van het aandeel klinker in cement, wat op zijn beurt een proportionele vermindering van het brandstofverbruik en de daarbijhorende  uitstoot met zich meebrengt,

  • Een valorisatie van industriële bijproducten,

  • De vernietiging van de meest stabiele contaminanten dankij de thermische condities van de oven,

  • De afwezigheid van vloeibare of vaste lozingen,

  • De recuperatie van energie en mineralen uit het afval.

Het afval en de bijproducten van de ene worden gerecycleerd in primaire grondstoffen voor de andere, met het oog op zero waste en dus een positieve impact op het milieu.

Oplossingen
Ontdek onze oplossingen voor de verwerking en valorisatie van afval voor de bouw-, steen- of marmerindusctrie

Voordelige oplossingen voor de thermische verwerking van uw afval

Dankzij partnerschappen van SEDE BENELUX met de sleutelactoren uit de cementindustrie, kunnen we aan industriëlen en overheden een alternatieve oplossing aanbieden, naast de verwerking via compostering of biomethanisatie. 

Kiezen voor SEDE BENELUX voor de verwerking en valorisatie van uw afval, is kiezen voor de zekerheid van een afvalbeheer dat beantwoordt aan uw verwachtingen, met meerdere ploegen op het terrein en een uitgebreid netwerk om vervolgens de bijproducten af te voeren en te valoriseren.