SEDE recycleert al het slib in het Brussels Gewest

Sinds maart 2019 staat SEDE in voor het ophalen, vervoeren en verwerken van het slib van het rioolwaterzuiveringsstation van Brussel-Zuid. De Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (B.M.W.B.) had in oktober 2018 een openbare aanbesteding gelanceerd m.b.t. deze dienstverlening. SEDE is er met zijn knowhow in geslaagd om deze opdracht binnen te halen voor meerdere jaren.

De offerte van SEDE werd beoordeeld als de beste offerte op basis van volgende criteria:

  1. laagste prijszetting,
  2. minst aantal km op de weg tussen producent en verwerker,
  3. meest nuttige toepassing.   Jaarlijks dient er ong. 30 000 ton ontwaterd slib gerecycleerd te worden.

Zoals geweten is SEDE al meer dan 10 jaar verantwoordelijk voor de slibrecyclage bij Aquiris (Brussel Noord). Nu SEDE ook instaat voor de slibrecyclage van Brussel-Zuid , beheert SEDE dus al het rioolwaterzuiveringsslib in het Brussel Gewest. SEDE positioneert zich zo meer en meer als 1 van de belangrijkste spelers in België qua slibrecyclage.