Informatie met betrekking tot cookies

Dit beleid is van toepassing op elk bezoek aan de Veolia-sites of entiteiten van haar groep (hierna “de Sites” genoemd).

Het doel van dit beleid is om bezoekers te informeren over de aard van cookies, hun werking en hun gebruik. Het is ook bedoeld om hen te ondersteunen bij hun keuzes die kunnen worden uitgedrukt door de configuratie van hun apparatuur.


Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van de computer van een gebruiker worden geplaatst wanneer deze een site bezoekt.

Dit zijn willekeurig toegewezen alfanumerieke tekens die een soort identificatie van een bezoeker vormen, waardoor de sitebeheerder weet dat deze bezoeker de site al heeft bezocht en de frequentie van zijn bezoeken en zijn voorkeuren kan opvolgen. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om u aangemeld te houden, uw voorkeuren te onthouden en u relevante lokale informatie te verschaffen... 

Cookies worden niet gebruikt om virussen te installeren; eenmaal toegewezen, zoeken ze niet in de apparatuur van de gebruiker om persoonlijke informatie over hen te vinden.

De enige persoonlijke gegevens die in een cookie kunnen worden opgeslagen, zijn die welke de internetgebruiker zelf verstrekt, met name als hij zich registreert door bijvoorbeeld een contactformulier in te vullen. In dat geval worden de persoonlijke gegevens gecodeerd zodat deze alleen kunnen worden gelezen door de server die de cookies heeft gemaakt. Als de bezoeker dus geen persoonlijke gegevens over zichzelf op de Site registreert, geeft het cookie alleen aan dat een persoon terugkeert naar reeds bezochte pagina's, maar kan hij niet identificeren wie die persoon is.

 

Hoe worden de cookies gebruikt?

De Sites geven 3 categorieën cookies uit, waarvan de doeleinden in dit beleid worden voorgesteld; voor de volledige informatie van onze bezoekers, lichten wij hen ook in over cookies van derden waarvan wij op de hoogte zijn.

Functionele cookies 

Deze cookies zijn nodig om een vlotte navigatie op de Sites (zoals sessie-ID's) mogelijk te maken, om de belangrijkste functies te gebruiken en de navigatie te beveiligen.

Bij de eerste verbinding wordt een banner weergegeven om de bezoeker uit te nodigen om cookies te accepteren of te weigeren.

Als hij ze accepteert, kan de bezoeker vervolgens op de Sites browsen volgens de gebruiksvoorwaarden.

Een weigering kan de verslechtering van bepaalde browse-functionaliteiten van de Sites veroorzaken (bijvoorbeeld problemen met registratie of weergave). Als u cookies verwijdert, wordt de verbinding met de websites verbroken en kunnen uw opgeslagen voorkeuren worden verwijderd. Veolia kan in dat geval niet verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke storingen.

De geldigheidsduur van deze cookies is maximaal 13 maanden te tellen vanaf de dag waarop de bezoeker instemt met hun gebruik.

Voorbeelden van cookies:

Naam Domein Functie Levensduur
AUTHSSL .veolia.com Geeft aan dat u de HTTPS-versie van deze pagina moet gebruiken. Zal beschikbaar zijn voor ingelogde gebruikers. 23.15 dagen
Drupal.tableDrag.showWeight www.veolia.com Deze cookie wordt gebruikt om de consistente navigatie van tabbladen en formulieren in verschillende browsers te beheren. Het wordt gedefinieerd wanneer u pagina's gebruikt waarop informatie wordt weergegeven in tabbladen. 365 dagen
SESS*\SSESS* .veolia.com Deze cookie wordt gebruikt om uw inlogsessie te beheren 23.15 dagen
__atuvc www.veolia.com Deze cookie is gekoppeld aan de social sharing widget AddThis en bewaart een update van het aantal gedeelde pagina's. 2 jaar
_ga .veolia.com Google Analytics 2 jaar
_gcl_au .veolia.com Gebruikt door Google AdSense om de effectiviteit van advertenties te testen op websites die hun services gebruiken. 3 maanden
_gid .veolia.com Gebruikt om gebruikers te onderscheiden 1 dag
_sm_au_c .veolia.com Deze cookie wordt gebruikt om de bezorging van de inhoud van de Cloudflare-cookie te versnellen sessie
cookies-layer-was-showed www.veolia.com Duidt aan dat de cookiebanner werd weergegeven bij het eerste bezoek. 3 jaar
has_js www.veolia.com Gebruikt door Drupal om na te gaan of JavaScript geactiveerd is  sessie
tc_ptid .veolia.com Voor het willekeurig genereren van persoonsidentificatie (gebruikt om een bezoeker aan zijn profiel te koppelen) 2 jaar
tc_ptidexpiry .veolia.com Vervalwaarde van tracking cookies 2 jaar
hp-popin-was-showed .veolia.com Wordt gebruikt om te detecteren of HP popin werd weergegeven 3 jaar

 

Analytische/prestatiecookies

Deze cookies maken het mogelijk om het gebruik van de Sites te kennen, om hun prestaties, bezoekersverkeer en hun publiek te meten, om statistieken op te stellen of in het bijzonder om het gebruik van de inhoud te meten om zo de pagina’s te verbeteren op het vlak van gebruiksvriendelijkheid en inhoud.

Af en toe kunnen bepaalde cookies ook worden geïntegreerd om de effectiviteit van advertentie-inhoud te meten. Andere cookies kunnen worden gebruikt om zich te wapenen tegen computerfraude. De weigering van de bezoeker om deze cookies te aanvaarden heeft geen invloed op de kwaliteit van zijn websitebezoek.

Het gebruik van deze cookies kan leiden tot overdracht van persoonlijke gegevens naar landen die geen beschermingsniveau bieden dat gelijkwaardig is aan dat van de Europese Unie. In dit geval zorgt Veolia ervoor dat de overdracht alleen plaatsvindt in overeenstemming met het kader van de Franse en Europese wetgeving en waakt het over de goedkeuring van passende organisatorische en technische maatregelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van overdrachten van persoonlijke gegevens te waarborgen.

De geldigheidsduur van deze cookies bedraagt 2 jaar.

 

Deze cookies zijn:

Google Analytics

voor het volgen van alle sessies om de kwaliteit van onze inhouden te beoordelen 

Cookies voor delen of van derden

Met deze cookies van derden kan de bezoeker inhoud van onze Sites delen met derden of zijn mening over een van de Sites of hun inhoud kenbaar maken. Deze cookies kunnen ook koppelingen naar Facebook, Twitter en andere vergelijkbare sociale netwerken bevatten.

Sommige cookies kunnen ook advertenties aanbieden van Veolia-partners of worden geïntegreerd wanneer de gebruiker andere websites bezoekt. Door deze cookies te accepteren, kan de derde partij de bezoeker gerichte advertenties aanbieden; hun weigering heeft niet noodzakelijkerwijs tot gevolg dat de reclame wordt gestopt, maar de getoonde reclame zal niet langer rekening houden met de interesses of voorkeuren van de bezoeker. 

We maken de bezoekers attent op het feit dat een sociaal netwerk dat een dergelijke deelknop gebruikt de gebruiker waarschijnlijk zal identificeren, zelfs zonder dat hij er gebruik van maakt, en zijn surfgedrag op de Sites zal volgen.

Om meer te weten over de cookies van derden kunt u de informatie van deze sites raadplegen over de integratie van hun eigen cookies en hun privacybeschermingsregels. We herinneren u er echter aan dat Veolia op geen enkele manier kan ingrijpen op deze cookies

De cookies die worden geplaatst door Veolia-partners zijn afkomstig van bedrijven zoals Google services (Maps, Analytics, Tag Manager, reCaptcha), Twitter Acquia Lift, Add This, Youtube, Cloudflare, Addtoany, New Relic, LinkedIn, Hubspot, Hotjar, Diskus


Hoe uw cookies beheren?

De bezoeker heeft verschillende mogelijkheden om cookies te beheren, te accepteren of te weigeren en kan op elk gewenst moment zijn keuzes kenbaar maken door op de volgende manieren te werk te gaan.

Door de browser in te stellen 

De meeste browsers accepteren standaard het opnemen van cookies.

De gebruiker kan er altijd voor kiezen om dit te deactiveren en kan ook aan zijn browser vragen om hem te verwittigen wanneer een site een cookie probeert te integreren.

Om de manier waarop cookies worden beheerd te wijzigen, moet de gebruiker de parameters van zijn apparatuur wijzigen; hij mag daarbij niet vergeten dat deze tussenkomst bepaalde functies kan deactiveren op de sites die hij daarna zal bezoeken.

De werking varieert afhankelijk van de browser die op het toestel is geïnstalleerd; dit wordt beschreven op de helppagina's van de browsers, waaronder:

Dankzij een platform voor cookiebeheer

De internetgebruiker kan op elk moment informatie vinden over gedragsadvertenties en de bescherming van de privacy op het internet door het platform "Youronlinechoices" te raadplegen.

Dit platform brengt professionals op het vlak van digitale advertenties bij elkaar die deze site gebruiken om internetgebruikers de mogelijkheid te geven om cookies van aangesloten bedrijven te weigeren of te accepteren.

Klik voor de link naar de site Your Online Choices

Door zich te richten tot SEDE BENELUX

Dijkstraat 28
B-9140 TEMSE

Email : [email protected]

Door zicht rechtstreeks tot de uitgever te wenden 

Voor de cookies die de Sites uitgeven maar die afkomstig zijn van onze partners, nodigt Veolia de bezoekers uit om rechtstreeks contact op te nemen met deze derde partijen om op hun site informatie te vinden over hun cookies.

Voorbeelden van links Twitter + Facebook

  • Twitter : https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/twitter-cookies
  • Facebook : https://www.facebook.com/policy/cookies


Let op:

Uw beslissing om cookies toe te staan of te weigeren steunt zelf op een of meer cookies.

Door de cookies te verwijderen die op onze Site zijn geïntegreerd, kan Veolia uw beslissing niet meer kennen en moet u uw keuze opnieuw uitspreken bij uw volgende bezoek aan een van onze Sites.

Bovendien moet u uw keuzes herhalen als u andere browsers of andere toestellen (tablet, smartphone, enz.) gebruikt.