Het Europees Parlement heeft op 27 maart 2018 een nieuwe Europese verordening inzake mest- en groeistoffen aangenomen

Het Europees Parlement heeft op 27 maart jl. voor een nieuwe verordening inzake meststoffen gestemd. De definitieve publicatie is gepland voor september 2019. De inwerkingtreding ervan is gepland voor mei 2022. Deze tekst moet het verkeer van de organische stoffen "compost en digestaat" tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschap aanzienlijk vergemakkelijken.