alle vloeibare meststromen en vloeibare andere meststoffen te passeren langs debietmeters.

In opdracht van de VLM dienen vanaf 1 januari 2022 alle vloeibare meststromen en vloeibare andere meststoffen te passeren langs debietmeters.

In opdracht van de VLM dienen vanaf 1 januari 2022  alle vloeibare meststromen en vloeibare andere meststoffen te passeren langs debietmeters.

Deze nieuwe debietmeterplicht is belangrijk om de waterkwaliteit goed te krijgen, want alleen als alle installaties voorzien zijn van voldoende debietmeters, kan de Mestbank een waarheidsgetrouw beeld krijgen van de nutriëntenstromen en een halt toeroepen aan fraude.

Meer info