Organische bijproducten valoriseren door middel van bioconversie

biodéchets

De valorisatie van organische bijproducten door middel van bioconversie

Geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van voedsel en milieu biedt SEDE een nieuwe manier om organische bijproducten te valoriseren binnen een circulaire economie strategie. SEDE is aandeelhouder in de startup MUTATEC, die gebruik maakt van de zwarte soldaatvlieg die zich voedt met plantaardige neven- en bijproducten, om dierenvoeding te produceren. Bioconversie door insecten is een nieuwe methode die de waaier aan oplossingen vervolledigt die SEDE aanbiedt om organische afval beter optimaal te valoriseren.

larves de mouches

Hoe kunnen we 9 miljard mensen voeden in 2040?

Om aan de verwachte toename van eiwitbehoeften te voldoen, zou de wereldvoedselproductie moeten verdubbelen. Het huidige systeem van intensieve teelt laat echter zien waar de grens ligt: veel vissoorten sterven uit en de ontbossing, als gevolg van de import van soja, destabiliseert ons leefmilieu op onomkeerbare wijze.

Er is een oplossing!

Jean-Christophe Perot, regionaal directeur voor de regio Zuid-Oost (Frankrijk) bij SEDE, legt uit:

"Kippen en vissen voeden zich met wormen en sprinkhanen. Waarom reproduceren we dit natuurlijke model niet? Er is 10 kg voeding nodig om 1 kg rundvlees te produceren, terwijl er slechts 2 kg voeding nodig is om 1 kg insecten te produceren. Er is een uitzonderlijk insect, dat in vele delen van de wereld voorkomt, dat niet schadelijk is en geen ziektes draagt: de zwarte soldaatvlieg. 1 kg eieren van de zwarte soldaatvlieg, gevoed met organische bijproducten, produceert 6 ton larven in 10 dagen.”

CYCLUS VAN DE ZWARTE SOLDATENVLIEG

CYCLE DE LA MOUCHE SOLDAT NOIRE

De zwarte soldaatvlieg vermenigvuldigt zijn gewicht met factor 6.000 in 10 dagen

Insecten worden nu, in het bijzonder door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), beschouwd als een relevante oplossing voor de wereldwijde uitdagingen van voedselzekerheid en duurzame ontwikkeling.

In juli 2017 heeft de Europese Commissie toestemming gegeven voor het gebruik van dierlijke eiwitten uit insecten in de aquacultuur en in april 2021 voor het gebruik ervan in de pluimvee- en varkensvoeding.

mouche soldat noire

Bioconversie van organische restproducten door de zwarte soldaatvlieg

Het kweken van de zwarte soldaatvlieg is een gespecialiseerde techniek. In Frankrijk legt de in 2015 opgerichte start-up MUTATEC, waarvan SEDE al enkele jaren aandeelhouder is, de laatste hand aan de bouw van haar eerste fabriek die zich toelegt op bioconversie van organische bijproducten door de zwarte soldaatvlieg.

De fabriek is gelegen in Cavaillon, in de buurt van Avignon, in het hart van tuinbouw- en boomteeltgebieden en dicht bij fruit- en groentegroothandelsmarkten.

SEDE zorgt voor de bevoorrading van biologische bijproducten; hiervoor verzamelt SEDE de plantaardige bijproducten op locaties waar fruit- en groenten worden verpakt, het afval van de fruit- en groenteschappen dat anders wordt vernietigd en de bijproducten van de levensmiddelenindustrie. Zodra al dit afval is ingezameld, wordt het naar de fabriek vervoerd om tot een uitgebalanceerd insectenvoer te worden vermalen.

De productiecyclus is als volgt: volwassen vliegen produceren eitjes, waaruit minilarven worden geboren. Deze larven worden gevoed met een evenwichtig mengsel van organische bijproducten en groeien gedurende 10 dagen. Vervolgens worden de larven gescheiden van het materiaal dat zij hebben gekauwd, verteerd en opnieuw verteerd. Daarna worden ze gedroogd, geplet en vervolgens ontvet. Zo ontstaan de nodige eiwitconcentraten en oliën.

Het resterende materiaal, frass, is een organische meststof van een hoge waarde die wordt gevaloriseerd door het bedrijf Angibaud (een dochteronderneming van SEDE) dat organische meststoffen van hoge kwaliteit produceert.

Ook in België wil SEDE Benelux deze activiteit ontwikkelen met het oog op de toekomst. Het streven is om in 2024 operationeel te zijn met een eigen bioconversie-eenheid.

Bioconversie, een activiteit met toekomst

Bijna 6.500 ton afval dat in de eerste fase wordt verwerkt, zal 250 ton eiwithoudende concentraten van insecten opleveren. In 2023 zal de fabriek 1.000 ton eiwitconcentraat produceren, oplopend tot 2.000 ton in 2024. 

"Bioconversie is een activiteit van de toekomst die een antwoord biedt op de wereldwijde voedseluitdaging en circulaire economiedoelstelling, door een betere manier te bieden om deze organische bijproducten te valoriseren. Bioconversie vermindert niet alleen de impact op het milieu, maar beantwoordt ook aan de vraag van de consument naar traceerbaarheid van voedsel. SEDE staat centraal in deze circulaire economie", aldus Jean-Christophe PEROT.

SEDE heeft al een partnership met de landbouwcoöperatie Le Gouessant, aandeelhouder van Mutatec en de grootste producent van aquacultuurvoer in Frankrijk. Via Mutatec heeft SEDE Veolia de ambitie om dit model in heel Frankrijk en ook daarbuiten te dupliceren.